SundayZ.me

Storytelling Through Travel Photography

เที่ยวไทย

ประตูสู่เมืองตาก เมืองคนงามกำแพงเพชร อช. คลองวังเจ้า


khlongwangchao คลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอคลองลาน และ อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร และ อำเภอวังเจ้า จ.ตาก เนื้อที่ประมาณ 466,875 ไร่ (ประมาณ 747 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่โดยรอบ เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิง นอกจากนี้พื้นที่บริเวณอุทยานฯ ยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิง ประกอบไปด้วย 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า และลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จึงเป็นสถานที่ๆ นักท่องเที่ยว นิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำ ในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีลานกางเต็นท์ นักท่องเที่ยว สามารถกางเต๊นท์พักแรมได้

พิกัด Google Map: Khlong Wang Chao National Park

khlongwangchao คลองวังเจ้า

พื้นที่อุทยานแบ่งเป็น 2 ฝั่ง โดยมีคลองวังเจ้า คั่นกลาง แยกเขต จังหวัด กำแพงเพชร และ จ.ตากที่ฝั่งตรงข้าม มีสะพานแขวน เดินข้ามไปมาได้ ฝั่งที่ทำการอุทยาน และจุดจอดรถ จะอยู่ฝั่ง จ.กำแพงเพชร สามารถกางเต๊นท์ ได้ทั้ง 2 ฝั่ง

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

ที่นี่ นักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำได้ มีแคร่ไม่ไผ่ ริมน้ำ ให้สำหรับนักท่องเที่ยวกางเต๊นท์ แต่จำนวนแคร่มีจำกัด มาก่อน ได้ก่อน

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ ปกคลุมไปทั่ว

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

บรรยากาศยามเย็น

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

บรรยากาศยามค่ำคืน

khlongwangchao คลองวังเจ้า

บรรยากาศยามเช้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

ถนนที่ตัดผ่าน อุทยาน เป็นเส้นทางสัญจรปกติ ของชาวบ้าน รวมทั้ง เป็นเส้นทางไป น้ำตกเต่าดำ ที่อยู่ห่างออกไป 34 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทาง เป็นถนนดินบางช่วง ข้างทางเป็นไร่สวนของชาวบ้าน และป่าหญ้าคา รถยนต์ที่จะเดินทางไปน้ำตกดังกล่าว ควรเป็นรถ 4WD

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

ที่แคร่ไม้ไผ่ มีจุดจ่ายไฟฟ้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

khlongwangchao คลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ชมทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นชุ่มฉ่ำ ตลอดทั้งปี เพราะมีสายน้ำ ไหลผ่าน ในตัวอุทยาน

สิ่งอำนวยความสะดวก: อุทยาน มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ มีร้านอาหารของอุทยาน แต่จะเปิดเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆ ในฤดูท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเยอะ เช่นฤดูหนาว แนะนำให้นักท่องเที่ยว เตรียม อาหารและน้ำดื่ม มาเองให้พร้อม

ค่าใช้จ่าย:

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน คนละ 80 บาท
  • ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ คันละ 30 บาท
  • ค่ากางเต๊นท์ (กรณีกางเต๊นท์ พักแรม) คนละ 60 บาท

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ติดต่อ 093-790-0935