SundayZ.me

Storytelling Through Travel Photography

เที่ยวไทย

หน้าหนาวนี้ ไปเที่ยว ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย


ดอยผาตั้ง อยู่ที่ บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ห่างจาก ภูชี้ฟ้าประมาณ 30 กิโลเมตร มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร และมีทะเลหมอกตลอดปี มีลักษณะเฉพาะเป็นสันเขา คดเคี้ยวไปมา มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา

ดอยผาตั้ง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ ทำอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย, ท้อ, สาลี่, แอปเปิ้ล และชา

ช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคม จะมีดอกซากุระ จะบานสวยงาม และเดือนกุมภาพันธ์ มีดอกเสี้ยวบานสะพรั่งสวยงา

จุดท่องเที่ยวที่ผาตั้ง มีดังนี้
1. ป่าหินยูนนาน
2. จุดชมวิวช่องผาขาด
3. ศาลาเก๋งจีน
4. เนิน 102, 103 จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน และทะเลหมอก
5. ผาบ่อง ประตูสยาม

1. ป่าหินยูนนาน หินรูปทรงลักษณะ คล้ายภูเขาในประเทศจีน ทรงสูงๆ หลายแหลมขึ้นสลับ ซับซ้อน

เส้นทางเดินไป เนิน 102 และ 103

2. จุดชมวิวช่องผาขาด เป็นผาหินที่ขาดแยกจากกันเป็นช่องมองลงไปเห็นทิวทัศน์ประเทศลาวและ สายแม่น้ำโขงเบื้องหน้า ได้ชัดเจน

ดอยผาตั้ง

3. ศาลาเก๋งจีน อนุสรณ์สถานของนายพลหลี่ ผู้นำ ทหารจีนคณะชาติ (ทจช.) ในอดีต

ดอยผาตั้ง

ภาพวิว มุมสูง บนเนิน

4. เนิน 102, เนิน 103 จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน และทะเลหมอกยามเช้า

เนิน 103 เป็นเนินสูงที่ระดับน้ำทะเล 1635 เมตร

ดอยผาตั้ง

ข้างบนเนิน 103 ก็ มี ป่าหินยูนนาน แปลกตาดี

เราจะมานั่ง ชมพระอาทิตย์ ตกดินกันที่ เนิน 103 กัน  … เนินไกลๆ ที่เห็น คือ เนิน 102

ในยามเช้า … ที่เนิน 103 สามารถมาชม ทะเลหมอก ที่ ปกคลุมเหนืออยู่บน แม่น้ำโขง และพื้นที่ฝั่งประเทศลาว

บนยอดเนิน 102 เป็นที่ตั้งของระฆัง ที่เนินนี้ก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน และทะเลหมอก ได้เช่นกันกับ เนิน 103

ปล. เนิน 102 และ เนิน 103 ห่างกันประมาณ 500 เมตร

5. ผาบ่อง ประตูสยาม เป็นประตูรักแห่งขุนเขา เต็มไปด้วยพลังรักอันบริสุทธิ์ ให้จับมือคนที่เรารักแล้ว เดินก้าวข้ามผ่านไปด้วยกัน จะช่วยเสริมความรักให้แข็งแกร่งดั่งภูผา (ปล. ททท. ได้กล่าวเอาไว้)

ผาบ่อง เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ซึ่งในเวลานี้ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก

สำหรับ ดอยผาตั้ง แล้วสามารถเที่ยวได้ทุกวัน และแทบทุกฤดูกาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม ธรรมชาติ และมีเรื่องราว มีประวัติศาสตร์ ของ จ.เชียงราย ที่สวยงาม และแปลกตา รวมทั้งการเดินทางที่สะดวก ที่ไม่ควรพลาด