SundayZ.me

Storytelling Through Travel Photography

Photo Technique

Basic Photography EP2 – ค่า F Number บนตัวเลนส์


ค่า F number คือ ตัวเลข ที่บอกขนาดของรูรับแสง สำหรับเปิดให้แสงเข้ากล้อง

  • ถ้าค่า F number ยิ่งน้อย รูรับแสงจะยิ่งกว้าง (F1, F1.4, F2, …)
  • ถ้าค่า F number ยิ่งมาก รูรับแสงจะยิ่งแคบ (F32, F22, F16, …)

เช่น ขนาดรูรับแสง F 2.8 จะกว้างกว่า F 5.6

Note: บางครั้ง ก็เรียกว่า F Number ว่า ค่า aperture บ้าง, F Stop บ้าง สรุปคือ สิ่งเดียวกัน

ข้อดีของเลนส์ที่มีค่า F number น้อยๆ คือ ทำให้กล้องได้รับปริมาณแสงได้มากกว่า แต่การออกแบบชิ้นเลนส์จะยากกว่า ทำให้ เลนส์ที่สามารถเปิดรูรับแสงได้กว้าง (คือมี F Number น้อยๆ) จะมีราคาแพง และมีน้ำหนักมาก เพราะชิ้นเลนส์ต้องมีขนาดใหญ่ รวมทั้งคุณลักษณะของรูรับแสงที่กว้าง ( F Number น้อย) จะทำให้ข้างหลังจุด Focus ยิ่งเบลอ ดังนั้น การถ่ายภาพบางประเภท ที่นิยมฉากหลังเบลอ เพื่อขับตัวแบบให้เด่นขึ้นมา เช่นการถ่ายภาพ ส่วนบุคคล (Portrait) จึงนิยมเลนส์ สามารถปรับค่ารู้รับแสงได้กว้างๆ รวมทั้งการถ่ายภาพกลางคืน ก็ต้องการ เลนส์ที่สามารถเปิดรูรับแสงกว้างๆ เพื่อให้กล้อง รับปริมาณแสงให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้

credit: www.brettdayphotography.com

ใน Zoom lens บางประเภท ที่แสดงบนเลนส์ มีค่า F number มา 2 ค่า มันหมายถึงอะไร? เช่นเลนส์ 24-85mm f3.5 – 4.5

ความหมายของ Label นี้หมายถึงที่ระยะ Focal Length 24mm ค่ารูรับแสงที่ตัว Lens สามารถเปิดได้กว้างที่สุด ที่ทำได้ คือ F3.5 (ปรับค่า F ได้ระหว่าง F3.5 – F22) ถ้าเราบิดระยะเลนส์ (Focal Length) ไปหาที่ 85mm ค่า F Number ที่สามารถปรับได้ จะยิ่งแคบลงๆ ไปเรื่อยๆ จนหากหมุนไปสุดที่ระยะ 85mm ของเลนส์แล้ว ค่ารูรับแสงที่สามารถปรับได้กว้างที่สุดคือ F4.5 (ปรับค่า F ได้ระหว่าง F4.5 – F22)

มี Zoom lens อีกประเภทที่มีค่า F คงที่ ทุกระยะ Focal Length อาทิเช่น 24-70mm F4 จาก Label นี้ หมายถึง ทุกระยะ Focal Length ระหว่าง 24-70mm ค่ารูรับแสงกว้างสุดสามารถใช้ F4 ได้ตลอดระยะเลนส์ ซึ่งเลนส์เกรด Pro ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ นี้ คือใช้งานค่า F คงที่ได้ตลอดช่วง