SundayZ.me

Storytelling Through Travel Photography

Trekkingเที่ยวไทย

สันป่าคา ชายแดน ไทย-ลาว อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

เส้นทาง สำรวจ เดินป่าระยะกลางๆ ชายแดนไทย-ลาว ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
วันที่ 1 แคมป์สามเส้า ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
วันที่ 2 แคมป์สันป่าคา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

เริ่มต้น เตรียมความพร้อมกันที่ บ้านริมว้า ภูฟ้าทัวร์ เรามารอเจ้าหน้าที่ ของอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า ให้คำแนะนำ และสิ่งที่ควรระวัง ในพื้นที่ๆ ทางคณะเรา จะเข้าไป คือ หมี, หมูป่า และไฟป่า (แคมป์สันป่าคา มีหญ้าคา เป็นลานกว้าง เป็นเชื้อไฟอย่างดี) รวมทั้งแหล่งน้ำใช้

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

จุดเริ่มต้นเดินจาก บ้านสบมาง ตามเส้นทางชาวงบ้าน เดิมข้ามสะพานสลิง เพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของ น้ำว้า ผ่านสะพานสลิง ที่เป็นเส้นทางไปไร่สวน ของชาวบ้านท้องถิ่น

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

เดินตามเส้นทาง ค่อยๆ ไต่ความชัน เพื่อ ข้ามเขาลูกแรก ด้วยน้ำหนักตัว และน้ำหนักเป้สะพายหลัง รู้สึกได้ถึงความเหนื่อย ที่เริ่มมีเข้ามา เสียงลมหายใจ เริ่มดังขึ้นๆ ถี่ขี้นๆ เปลี่ยนเป็นเสียงหอบ พร้อมกับการเดินที่ช้าลงๆ เมื่อ เดินไต่เขา

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

จนเมื่อข้าม ภูเขาลูกถัดไป จึงได้พบกับ จุดสกัดกิ่วห้วยเรียบ ถึงจุดนี้เหมือนเป็นด่านทดสอบด่านแรก ใช้เวลาจากจุดเริ่มต้น ประมาณ 1 ชั่วโมง

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

หลังจาก แวะพัก ที่จุดสกัดกิ่วห้วยเรียบ ก็เริ่มต้นเดินต่อไป ระหว่างทาง มี หยุดแวะพักเหนื่อย เป็นระยะๆ

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทางเดิน ส่วนใหญ่ จะอยู่ใต้ร่มเงาของป่าดิบเขา มีต้นไม้สูงใหญ่ มากมาย ช่วยบังแดด

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

เมื่อถึงเวลาบ่าย มื้อเที่ยง ของคณะเรา เนื้อเค็ม กับข้าวเหนียวนุ่มๆ

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

เรามาถึงแคมป์สามเส้า ประมาณ บ่าย 3 ครึ่ง ถึง 4 โมงเย็น แคมป์อยู่บนสันเขา วิวไม่โล่งนัก สรุปใช้เวลาในการเดินทางราว 4 ชั่วโมงกว่าๆ กับระยะทาง 6.5 กิโลเมตร

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ระหว่างนี้ ลูกหาบ เดินไปหา แหล่งน้ำในหุบเขา

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

แคมป์สามเส้า คืนแรก ถูกโอบล้อมรอบด้วย ป่าไม้ ทึบ รอบด้าน ในคืนแรก จึง ได้ หุงข้าว ทำอาหาร และพักผ่อนเอาแรง เตรียมตัว เดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้น อากาศในเวลากลางคืน ค่อนข้างหนาวเย็น

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

หลังจากตื่นเช้า กินข้าวเช้า เก็บสัมภาระ ขึ้นเป้ เดินเท้ากันต่อ เตรียมตัวไป แคมป์สันป่าคา ที่อยู่ไม่ไกล ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เริ่มออกเดินทาง ประมาณ 9 โมง

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็ถึง ลานโล่ง ถึงครึ่งทาง ที่จะไปถึง แค้มป์สันป่าคา ภูเขาที่ทุ่งหญ้าปกคลุม ไกลๆ นั่นคือ ปลายทางของเรา

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

วิวเส้นทางเดินระหว่างทาง

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

แคมป์สันป่าคา บนยอดเขา ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า สามารถมองเห็น วิวทิวเขา ได้ไกล สุดสายตาทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ถึงสักที แคมป์สันป่าคา หลังจากถึงยอดเขา (ประมาณเที่ยงวัน) ก็จัดการตั้งแค้มป์พักแรม กินข้าวกลางวัน ลูกหาบและคนนำทาง ลงไปตักน้ำในหุบเขาด้านล่าง

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ระหว่างนี้ ก็นอนพักเอาแรง เพื่อที่เวลาบ่ายสามโมง จะชวนกัน ขึ้นยอดสันป่าคา (ยอดสูง 1400 เมตร จากระดับน้ำทะเล) เป็นสันเขากั้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ ส่วนวิวรอบๆ เป็นภาพป่าไม้ปกคลุมภูเขาแน่นทึบ ทั้งฝั่งไทย และลาว

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ถึงเวลาบ่าย 3 โมง ก็ออกเดินทางไปที่ยอด สันป่าคา (ยอด 1400) ที่อยู่ไม่ไกล แต่ควรต้องให้ลูกหาบนำทาง เพราะทางค่อนข้างรก

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

เดินประมาณ 30 นาที ก็ถึงยอดเขา พระอาทิตย์ ใกล้เวลาตกดิน กำลังสวยมาก

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

บรรยากาศยามเช้า อากาศหนาวเย็น ลมพัดเอื่อยๆ วิวทิวเขาข้างหน้า คือฝั่งประเทศลาว

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

พระอาทิตย์ยามเช้า ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นมา วิวเบื้องหน้า คือ ฝั่งประเทศลาว

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน
ทริปสำรวจ สันป่าคา บ่อเหลือ จ.น่าน

หากสนใจต้องการ สัมผัสเส้นทางเดินป่า นี้ สามารถติดต่อ “บ้านริมว้า ภูฟ้าทัวร์” หรือ “คลุกฝุ่นทัวร์”

บทสรุปเส้นทาง
  • ระดับความเหนื่อย : ง่ายถึงปานกลาง
  • เส้นทางรวม ประมาณ 10 กิโลเมตร (ไป/กลับก็ 20 กิโลเมตร)
  • เหมาะกับการถ่ายดาว (ถ้ามาคืนเดือนมืด และถูกช่วงเวลา)
  • เส้นทางไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก แต่ควรต้องมีคนนำทาง เพราะสภาพป่ายังรกทึบ
  • แหล่งน้ำ อยู่ในหุบเขา ห่างจากแคมป์ 1 ชั่วโมง (ไป/กลับ)
  • True มีสัญญาณตลอดเส้นทาง, AIS มีแค่ที่แคมป์สันป่าคา, DTAC ไม่มีเลย