SundayZ.me

Storytelling Through Travel Photography

Privacy Policy (TH)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตามระเบียบของกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ต

ข้อ 1

บทบัญญัติทั่วไป

1-1. เวบไซต์ Sunday Zone ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้งาน บนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลผู้บริโภคที่รวบรวมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เวบไซต์ Sunday Zone จะแจ้งให้ทราบ ให้ทางเลือก ให้สิทธิ์เข้าถึง และรักษาความปลอดภัยในลักษณะต่างๆ ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง.

1-2. เวบไซต์ Sunday Zone ได้กำหนดกระบวนการที่จำเป็นในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อการปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าใช้งาน เวบไซต์ Sunday Zone สามารถทราบเกี่ยวกับสิ่งที่แก้ไข.

ข้อ 2

ขอบเขตการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2-1. สามารถเข้าใช้งาน เยี่ยมชม เวบไซต์ Sunday Zone โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งว่า ผู้เข้าใช้งานคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตนเอง เวบไซต์ Sunday Zone จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับผู้เข้าใช้งาน (เช่น ชื่อ ประเทศ และที่อยู่อีเมล) เว้นแต่ว่าผู้เข้าใช้งานสมัครใจเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เวบไซต์ Sunday Zone.
มีบางส่วนที่เวบไซต์ Sunday Zone จะรวบรวมข้อมูล URL ของหน้าเว็บ แต่ไม่รวบรวมที่อยู่อีเมล ข้อมูลนี้อาจรวบรวมในลักษณะ “ไม่ระบุชื่อ” เพียงเพื่อประเมินจำนวนการเข้าชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนเวบไซต์ Sunday Zone หรือหน้าที่มีการเข้าชม.

2-2. เวบไซต์ Sunday Zone ไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัดว่าจะละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้เข้าใช้งาน (เชื้อชาติและชาติพันธุ์ อุดมการณ์และความเชื่อ บ้านเกิดและภูมิลำเนา ความโน้มเอียงทางการเมืองและประวัติอาชญากรรม ภาวะสุขภาพ เช่น ประวัติผู้ป่วย กิจกรรมเพศสัมพันธ์ ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นหากข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องรวบรวมเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับและจำเป็นต่อการให้บริการต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้งาน.

ข้อ 3

ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3-1. เวบไซต์ Sunday Zone มีกระบวนการที่ผู้เข้าใช้งาน สามารถกาเครื่องหมายในช่องเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วน “ถาม-ตอบ” และ “ลงทะเบียนสมาชิกของผู้เข้าใช้งาน” หากผู้เข้าใช้งานกาเครื่องหมายในช่องนี้ เวบไซต์ Sunday Zone จะถือว่าผู้เข้าใช้งานยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล.

ข้อ 4

จุดประสงค์ของการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4-1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล ที่เวบไซต์ Sunday Zone รวบรวม จะนำไปใช้ในการให้ข้อมูลบางอย่างที่ผู้เข้าใช้งานร้องขอเท่านั้น. 

4-2. ข้อมูลชื่อโดเมนที่เวบไซต์ Sunday Zone รวบรวมจะนำไปใช้ในการประเมินจำนวนการเข้าชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนไซต์ หน้าที่มีการเข้าชม ฯลฯ เวบไซต์ Sunday Zone ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานไซต์และเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเวบไซต์.

ข้อ 5

ระยะเวลาในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5-1. เวบไซต์ Sunday Zone จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด.

ข้อ 6

การรวบรวมข้อมูลผ่านทางคุกกี้

6-1. คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่มีการเข้าชมในภายหลัง หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่ยอมรับคุกกี้นั้น คุกกี้มีประโยชน์เนื่องจากช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้.
คุกกี้ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยให้ผู้เข้าใช้งานนำทางไปมาระหว่างหน้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำความชอบของผู้เข้าใช้งาน และโดยทั่วไปปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้งานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้แน่ใจว่าโฆษณาที่ผู้เข้าใช้งานเห็นทางออนไลน์นั้นเกี่ยวข้องกับตัวผู้เข้าใช้งานและสิ่งที่ผู้เข้าใช้งานสนใจมากขึ้น.

6-2. เวบไซต์ Sunday Zone ใช้คุกกี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าผู้เข้าใช้งาน ยอมรับการใช้งานคุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ หากไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ โปรดปิดใช้งานคุกกี้ตามคำแนะนำในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้.
6-3. ผู้เข้าใช้งานสามารถปิดใช้งานคุกกี้โดยเปิดใช้การตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้ผู้เข้าใช้งานสามารถปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าใช้งานใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ในการปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด) ผู้เข้าใช้งานอาจไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนหรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้.
การปิดใช้งานคุกกี้หรือประเภทคุกกี้จะไม่ลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ จำเป็นต้องทำการลบต่างหากภายในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งานเอง.
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โปรดไปที่เมนู ‘ตัวเลือก’ หรือ ‘ความชอบ’ ของเบราว์เซอร์ หรืออีกวิธีหนึ่ง ไปที่ตัวเลือก ‘วิธีใช้’ ในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

ข้อ 7

การใช้งานนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่ระบุและการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก

7-1. เวบไซต์ Sunday Zone ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน ภายในขอบเขตที่กำหนดในข้อ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การใช้งานจะไม่เกินกว่าขอบเขตดังกล่าวและไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่นๆ.

7-2. เวบไซต์ Sunday Zone ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าใช้งาน แก่บุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดหรือทางธุรกิจโดยอิสระของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

ข้อ 8

ไซต์เชื่อมโยง

8-1. เวบไซต์ Sunday Zone อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์และข้อมูลของเวบไซต์ อื่นๆ แก่ผู้เข้าใช้งาน เนื่องจาก เวบไซต์ Sunday Zone ไม่มีอำนาจในการควบคุมไซต์และข้อมูลภายนอก เวบไซต์ Sunday Zone จึงไม่รับผิดชอบหรือรับประกันความมีประโยชน์ของบริการหรือข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวกับลิงก์ดังกล่าว หากผู้เข้าใช้งานเข้าชมหน้าของไซต์อื่นโดยคลิกลิงก์ที่รวมอยู่ในไซต์ของเวบไซต์ Sunday Zone ขอแนะนำให้ผู้เข้าใช้งานตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ที่เพิ่งเข้าชม เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเวบไซต์ Sunday Zone.

ข้อ 9

การส่งเนื้อหาโฆษณา

9-1. เวบไซต์ Sunday Zone ไม่ส่งเนื้อหาโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างผลกำไรที่ขัดกับการปฏิเสธอย่างชัดแจ้งของผู้เข้าใช้งานที่จะไม่รับเนื้อหาดังกล่าว.

9-2. เวบไซต์ Sunday Zone ไม่ส่งเนื้อหาโฆษณาบนสื่อที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ (เยาวชนที่อายุไม่เกิน 13 ปี).

ข้อ 10

มาตรการทางเทคนิคและการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10-1. เมื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน เวบไซต์ Sunday Zone จะดำเนินมาตรการทางเทคนิคต่อไปนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และความเสียหายของข้อมูลดังกล่าวเพื่อรักษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานได้รับการคุ้มครองตามมาตรการความปลอดภัยต่างหาก รวมถึงการส่งผ่านไฟล์และข้อมูลที่เข้ารหัส หรือการใช้งานฟังก์ชันล็อกไฟล์ โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสใช้ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมดังกล่าวได้รับการอัปเดตเป็นประจำ ในกรณีที่มีไวรัสระบาดอย่างกะทันหัน จะมีการจัดเตรียมโปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสที่เกี่ยวข้องทันทีที่พร้อมให้บริการ เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มีการนำอัลกอริธึมโค้ดมาใช้เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเครือข่ายต่างๆ อย่างปลอดภัย มีการติดตั้งไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการแฮ็กและการรุกรานจากภายนอก และมีการใช้งานระบบบล็อกการรุกรานและระบบการวิเคราะห์จุดอ่อนในเซิร์ฟเวอร์แต่ละแห่งเพื่อรักษาความปลอดภัย.

ข้อ 11

สิทธิและพันธะหน้าที่ของผู้ใช้

11-1. เวบไซต์ Sunday Zone จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม เวบไซต์ Sunday Zone ไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของผู้เข้าใช้งานเอง หรือบนความเสี่ยงพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต.

11-2. ผู้เข้าใช้งานมีพันธะหน้าที่ในการปกป้องตนเองและไม่ละเมิดข้อมูลของผู้อื่น พร้อมด้วยสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน.

ข้อ 12

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

12-1. เวบไซต์ Sunday Zone ไม่รวบรวมหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา หรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้เว็บไซต์โดยเจตนา หากผู้เข้าใช้งาน อายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าพยายามลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ เวบไซต์ Sunday Zone.

ข้อ 13

การถอนความยินยอมในการรวบรวม ใช้ และจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล

13-1. เวบไซต์ Sunday Zone จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อให้สามารถถอนความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล.

13-2. หากผู้เข้าใช้งาน มีข้อสงสัย ต้องการแก้ไข หรือขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน โปรดส่งรายละเอียดไปที่ อีเมล์ admin@sundayz.me

ข้อ 14

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

14-1. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 การแก้ไขใดๆ จะได้รับการโพสต์ที่ URL นี้และจะมีผลใช้บังคับเมื่อโพสต์แล้ว ฉะนั้น โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ.