SundayZ.me

Storytelling Through Travel Photography

ช่องทางชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หลังจากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงินที่เมนู “แจ้งชำระเงิน” ใช้ รหัสคำสั่งซื้อของคุณ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการแจ้งชำระเงิน

ธนาคาร ชื่อบัญชี
กรุงเทพ
กรุงเทพ จามจุรีแสควร์
ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์ จามจุรีแสควร์
กสิกรไทย
กสิกรไทย สะพานใหม่
กรุงไทย
กรุงไทย รังสิต
ออมสิน
ออมสิน สีลม